Image Alt

Propozice a pravidla

Propozice závodu

Pořadatelé: Sportovní spolek Poodří, Oderská 162, 742 47 Hladké Životice
Distance:

Závod na  6km

Závod na 12km  je zařazen do Moravskoslezského běžeckého poháru 2024

Závod na 24km (2 kola závodu na 12km)

Profil trati: rovina
Povrch: 90% lesní a polní cesty a pěšiny, 10% zpevněné cesty
Start/cíl závodu: v místě železniční stanice Hladké Životice (pozor, ne místní nádraží) – Oderská zahrádka
GPS souřadnice: 49.6782514N, 17.9853964E
Čas startu: 14.září 2024,trasa 24 km – 11:15hod.,trasy 6 km a 12 km – 12:00hod.
Prezentace: 10:00 -11:00hod.
Startovné při online registraci:

200Kč  s připsáním na účet do 30.6.2024

300Kč  s připsáním na účet do 13.9.2024

400 Kč na místě v hotovosti

Číslo účtu:115-724010247/0100,do zprávy pro příjemce uveďte jméno/jména běžce/ů  a kategorii ve které běží.

Kategorie:

Pro závody na 6 a 12 km:

Ž 15-34,Ž 35-44,Ž 45 a více let

M 15-39,M 40-49,M 50-59,M 60 a více let

Pro závod na 24 km:

Ž- bez rozdílu věku

M-bez rozdílu věku

Pro zařazení do konkrétní kategorie je rozhodující věk v roce závodu.

Měření času: čipová časomíra,SMS čas pokud při registraci poskytnete číslo mobilu.
Ceny: všichni účastníci obdrží tradiční placku  s čápem, pro první tři závodníky v každé kategorii jsou připraveny medaile a věcné ceny.
Občerstvení: dvě občerstvovací stanice, občerstvení na startu (v cíli) a  na obrátce(km 6,5) . Pro každého běžce, kromě bohatého občerstvení během závodu, bude dále připravena tradiční běžecká polévka, porcování frgálu, domácí věnečky atd…
Značení trati: červenobílou páskou, pořadatelé budou na šesti místech trati
Parkování: v místě startu
Zázemí:  WC,možnost úschovy věcí,prodejní stánek(káva,pečivo,občerstvení)
Vyhlášení výsledků: ihned po doběhu posledního závodníka, předpokládaný čas ve 14:00hod.

Jaká jsou pravidla?

Závod se řídí pravidly fair-play.Časový limit pro trať 6 km je 1 hodina,pro 12 km jsou 2  hodiny a pro 24 km 3 hodiny. Závodu se mohou zúčastnit pouze registrovaní závodníci starší 15 let. Všichni nezletilí závodníci (tzn. mladší 18ti let) běží na odpovědnost svých zákonných zástupců(při regisraci na startu bude připraven formulář pro písemný souhlas). Doporučujeme přímo při závodě doprovod zákonného zástupce nebo dospělého běžce.

Svoji účastí na běžeckém závodu závodníci projevují souhlas s tím, že se zúčastňují tohoto závodu na vlastní nebezpečí a jsou si vědomi, že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění a škody vzniklé účastníkům během konání akce závodu (před během, při běhu a po běhu) či spojené s jejich účastí na závodě. Dále svojí registrací na závod a účastí na něm souhlasí s tím, že jejich zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodu.

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení. Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo, jinak může být okamžitě vyloučen z účasti a diskvalifikován. Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny Pořadatele. Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod dle aktuální situace.

Přihláškou v registračním formuláři nebo přihlášením na místě konání závodu dává každý závodník v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas s použitím svých osobních údajů,které poskytl, včetně své e-mailové adresy pro marketingové účely organizátora závodu. Registrovaný má právo svůj souhlas odvolat, a to jakoukoliv formou na adresu organizátora závodu.

Běháte a máte rádi výzvy?

Pro pohodlnou registraci vyplňte registrační formulář nebo napište našim organizátorům.