Image Alt

Propozice a pravidla

Propozice závodu

Pořadatelé: Sportovní spolek Poodří, Oderská 162, 742 47 Hladké Životice
Vzdálenost: 6 km,12km a 24 km(2 kola  trasy 12 km)
Profil trati: rovina
Povrch: 90% lesní a polní cesty a pěšiny, 10% zpevněné cesty
Start závodu: v místě železniční stanice Hladké Životice (pozor, ne místní nádraží) – Oderská zahrádka
GPS souřadnice: 49.6782514N, 17.9853964E
Čas startu: 9.září 2023     24 km – 11:30, 6 km a 12 km – 12:00
Prezentace: 10:15 -11:15
Startovné: 150 Kč  s připsáním na účet do 8.9.2023, 200 Kč na místě v hotovosti
Číslo účtu: 115-724010247/0100,do zprávy pro příjemce uveďte jméno a kategorii.

Kategorie: muži / ženy do 40 let, nad 40 let
Měření času: čipová časomíra
Ceny: všichni účastníci obdrží tradiční placku s čápem, pro první tři závodníky v každé kategorii jsou připraveny medaile a věcné ceny
Občerstvení: dvě občerstvovací stanice, občerstvení na startu (v cíli) a  na obrátce(km 6,5) . Pro každého běžce, kromě občerstvení během závodu, bude dále připravena tradiční běžecká polévka, porcování frgálu, domácí věnečky a další výživné sladkosti.
Značení trati: červenobílou páskou, pořadatelé budou na šesti místech trati
Parkování: v místě startu
Zázemí: šatny, WC, sprcha (studená) v místě startu. V místě startu je hospůdka, kde je možné zakoupit další občerstvení.
Vyhlášení výsledků: ihned po doběhu posledního závodníka, předpokládaný čas ve 14:30

Jaká jsou pravidla?

Závod se řídí pravidly fair-play.Časový limit pro trať 6 km je 1 hodina,pro  12 km jsou 2  hodiny a na 24 km 3 hodiny. Závodu se mohou zúčastnit pouze registrovaní závodníci starší 15 let. Všichni nezletilí závodníci (tzn. mladší 18ti let) běží na odpovědnost svých rodičů a doporučujeme přímo při závodě doprovod rodičů či dospělého běžce.

Svoji účastí na běžeckém závodu závodníci projevují souhlas s tím, že se zúčastňují tohoto závodu na vlastní nebezpečí a jsou si vědomi, že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění a škody vzniklé účastníkům během konání akce závodu (před během, při běhu a po běhu) či spojené s jejich účastí na závodě. Dále svojí registrací na závod a účastí na něm souhlasí s tím, že jejich zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodu.

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení. Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo, jinak může být okamžitě vyloučen z účasti a diskvalifikován. Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny Pořadatele. Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod dle aktuální situace.

Přihláškou v registračním formuláři nebo přihlášením na místě konání závodu dává každý závodník v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas s použitím svých osobních údajů,které poskytl, včetně své e-mailové adresy pro marketingové účely organizátora závodu. Registrovaný má právo svůj souhlas odvolat, a to jakoukoliv formou na adresu organizátora závodu.

Běháte a máte rádi výzvy?

Pro pohodlnou registraci vyplňte registrační formulář nebo napište našim organizátorům.